Boliviagruppen

Všlkommen!

 

Boliviagruppen i Göteborg är en ideell religiöst och partipolitiskt oberoende förening som stöder lokala projekt med sociala rättviseperspektiv för att uppnå strukturella förändringar i Bolivia och Latinamerika.
Vi har Mänskliga rättigheter, Miljö, Ursprungsfolk, Genus, Hbtq, Funktionshinder, Barnens situation och Kultur som huvudområde.
Boliviagruppen får bidrag till verksamheten av enskilda givare, organisationer och fonder.

Bakgrund till Boliviagruppens verksamhet
Efter tio år som flykting i Sverige 1984 beslöt sig Luis Fuentes för att återvända till sitt hemland Bolivia. Det är ett land rikt på naturtillgångar men med Sydamerikas fattigaste befolkning. Där ville han arbeta med framställning av ett näringstillskott i form av bladnäringskoncentrat enligt en metod som han lärt sig i Sverige. Med stöd av organisationen Find Your Feet i England och Sverige, och Boliviagruppen, startade han projekt i två byar på Bolivias högplatå (4000 m ö h) där indianbefolkningen lever i stor misär.

Några år senare grundades organisationen PAS (Programa de Alimentación Suplementaria). I början av nittiotalet återvände Luis syster Emma Fuentes de Torres från Sverige till Bolivia och startade daghem i anslutning till projekten. I Sverige hade Emma utbildat sig till förskollärare och läst psykologi. I mitten av nittiotalet anslöt sig den norska sjuksköterskan Solveig Ringstad till projektet. Hon var volontär för den svenska volontärorganisationen UBV (Utbildning för biståndsverksamhet) och organiserade undervisningen i hälsovård. År 2002 blev dessa projekt självständiga, d v s oberoende av moderorganisationen PAS.

1996 startade PAS utbildning av daghemspersonal med stöd från Vårdförbundet och Sida. Ansvariga var Luis Fuentes, Emma Fuentes de Torres och Solveig Ringstad. Verksamheten förlades till Cochabamba, en
stad dit stora grupper arbetslösa gruvarbetare sökt sig, sedan tenngruvedriften lagts ned i slutet av 80-talet. Här finns många daghem för fattiga barn. De är ytterst bristfälliga och personalen har ingen som helst utbildning. Det alternativ som erbjuds är emellertid sämre: antingen är de små barnen inlåsta i hemmet hela dagen eller också får de tillbringa tiden bredvid mamma, som säljer lösa cigaretter och tuggummi på trottoarerna i Cochabambas centrum. Boliviagruppen övertog ansvaret för utbildningsprojektet 1999. När utbildningsprojektet upphörde i och med utgången av 2006 hade personal på 300 daghem i Cochabamba och omnejd  deltagit i utbildningen.

En utbildning för blinda föräldrar som påbörjats 2006 fortsatte. Se ovan under presentation av pågående projekt.

PAS har under årens lopp tagit emot ett fyrtiotal praktikanter från Norden (främst Sverige), England och USA.

.